Dopen

Wil je graag dat je kindje gedoopt wordt? Of wil je zelf gedoopt worden? Dat is mooi nieuws. Samen met de predikant kunnen jullie kijken welk traject goed bij de situatie past.

Het ritueel van de doop heeft veel betekenislagen:
Dat jij zelf (volwassendoop) of je kind (kinderdoop)
welkom bent in de wereldwijde christelijke gemeenschap.
Het teken van Gods trouw aan mensen.
Symbool van een wonderbaarlijk nieuw begin.
Dankbaarheid voor de geboorte van een kind en het begin van ouderschap.
Een wens om je kind vertrouwd te laten zijn met de christelijke traditie.
— Stadsdominee Tom de Haan

Hoe werkt het dopen?

Een doopdienst vindt binnen de Protestantse Gemeente Haarlem plaats tijdens de zondagsviering. Zo wordt zichtbaar dat de dopeling er niet alleen voorstaat, maar deel uitmaakt van de gemeenschap van mensen die geloven in God en Jezus. Vaak is er ook de mogelijkheid in de nacht voor Pasen te laten dopen. Dopen in de paasnacht deden de eerste christenen al rond het begin van onze jaartelling. Omdat de doop een heilige handeling is mag alleen de predikant van de kerk dopen.

Om jezelf of je kind te laten dopen kun je direct contact opnemen met een van onze predikanten.

Betekenis van het dopen

Dopen gebeurt altijd met water als symbool voor de hoogte- en dieptepunten in een mensenleven. Als mens kun je opbloeien, maar ook kopje onder gaan in het leven. Of het nu goed of mis gaat, God is er voor je. Soms wordt er zalf op het voorhoofd van de dopeling aangebracht als teken van Gods nabijheid en inspiratie of zout op de tong, dat nooit zijn kracht verliest. Dooprituelen kunnen per kerk verschillen.

Lidmaatschap bij de kerk

Als je als ouders je kind wilt laten dopen moet in ieder geval één van jullie twee lid zijn of worden van de kerk. Het kan ook zijn dat slechts één van jullie twee jullie kind wil laten dopen. De predikant kan dan de doopvragen die in de dienst aan de ouders worden gesteld aanpassen.

Om jezelf te laten dopen hoef je niet betrokken te zijn bij een van onze wijkgemeenten. Na afloop wordt je wel ingeschreven als (doop)lid van de Protestantse Gemeente Haarlem.

Kinderdoop en volwassendoop

Veel mensen zijn met vragen rond geloof en zingeving bezig. Sommigen kiezen ervoor om zich te verbinden met een kerk en laten zich als volwassene dopen. De Protestantse Kerk kent zowel de kinder- als de volwassenendoop. Veel kerken erkennen elkaars doop. Wie bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke kerk gedoopt is en protestants wil worden, hoeft niet opnieuw gedoopt te worden.

Neem contact op

 • Tom de Haan

  Stadsdominee

  stadsdominee@pghaarlem.nl

  023 – 5532040

 • Egbert de Lint

  Predikant Oosterkerk

  predikant@oosterkerkhaarlem.nl

  06 – 20626565

 • Willemijn van Dijk – Heij

  Predikant Centrum

  predikant@bavo.nl

  023 – 5532040

 • Anette Sprotte

  Predikant Ontmoetingskerk

  anettesprotte@pghaarlem.nl

  06 – 22314890