Missie en visie

Missie

De missie van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Haarlem is om op veel terreinen in de samenleving actief te zijn in de stad, om rechtvaardigheid en omzien naar elkaar te bevorderen. De diaconie staat open voor signalen uit de maatschappij over mensen of groepen mensen, die niet tot hun recht kunnen komen. De diaconie probeert handen en voeten te geven aan deze bijzondere opdracht en betrekt daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden. De diaconie werkt en wil nog meer samenwerken met anderen in de samenleving, die zich inzetten voor mensen in de knel.

Visie

We dromen van en streven naar een ideale samenleving, waarbij ieder mens tot zijn of haar recht komt. Waar mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen. Waar verdraagzaamheid en vrede heerst tussen alle mensen, hoe verschillend zij ook zijn. Waar mensen, die in de war zijn, hulp krijgen om op het goede spoor te komen en een nieuwe start te maken. Een samenleving waarbij we als mensen met respect omgaan met de aarde en alles wat daarop leeft.