Open Jeugdwerk

De OJ-groep komt eenmaal in de twee weken bij elkaar op zondagmorgen. Na een gezamenlijke start in de zondagsviering, hebben de jongeren van 12-16 jaar een eigen gevarieerd programma.

Een aantal enthousiaste vrijwilligers begeleiden de groep en creëren meer ruimte voor eigen inbreng en discussie. Regelmatig worden er ook gezamenlijk andere activiteiten ondernomen: een spellenavond, een filmavond, schaatsen, vliegeren op het strand, enzovoort.

Dit jongerenwerk wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente Haarlem en de Evangelisch-Lutherse gemeente samen en staat open voor alle jongeren die mee willen doen (vandaar ook de naam OJ: Open Jongerenwerk).