Kerkbalans

Voor veel mensen heeft de kerk een grote waarde, zowel voor gemeenteleden als de mensen uit de buurt. Het is als het ware een buurtbaken in de wijk, die het waard is om in stand te houden. Maar giften worden steeds belangrijker in verband met de oplopende kosten.

Tijdens de jaarlijkse actie Kerkbalans wordt aan gemeenteleden een financiële bijdrage gevraagd. Met deze bijdrage kunnen de vieringen en overige activiteiten die zo betekenisvol zijn voor gemeenteleden en de mensen om ons heen met aandacht verzorgd blijven worden.

Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans is een gezamenlijke landelijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland en de Evangelische Broedergemeente. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. Actie Kerkbalans ondersteund de plaatselijke kerken in de praktische uitvoering.