Stadsdominee

ds. Tom de Haan

De kerk is namelijk niet in de eerste plaats de verzamelplaats van gelovige mensen, maar is juist de plek waar mensen sámen ontvangen, delen en vieren. De kerk als open en gastvrije ruimte in onze drukke stad waar gehoopt, geleefd, gezocht, getrouwd, gerouwd en herdacht kan worden.

Vanuit deze manier van kijken naar de relatie tussen de kerk en de stad, zijn er verschillende momenten ontstaan waar je wordt uitgenodigd om even stil te staan, je te verdiepen of te groeien. Daarnaast geeft de stadsdominee gevraagd en ongevraagd zijn visie/overdenkingen over diverse onderwerpen die in de stad leven. Dit kan in de rol van gastspreker, gespreksleider of als columnist zijn.

Medewerkers

 • Tom de Haan

  Stadsdominee

Maak van geloven maar vertrouwen.

— stadsdominee Tom de Haan

Bezieling in de Bavo

De Grote of St.-Bavokerk is niet alleen een prachtige kerk. Het gebouw doet iets met je. Verschillende activiteiten nodigen je uit om even stil te staan bij je vreugde en verdriet, je te laten inspireren of je verbonden te voelen met de mensen om je heen.

Columns

 • 9 mei 2024

  Waar komt ie vandaan? Als we het verhaal van de Bijbel volgen, dan komt de hemel bijna precies tegelijk met de aarde op het toneel. Zo klinkt die eerste zin in de bijbel: “In het begin schiep God de hemel en de aarde.” De één gaat niet zonder de ander. Maar ja, het is maar een boek. Een verhaal.

 • 23 november 2023

  Wie niet zelf het vertrouwen heeft, dat hij of zij ergens bij hoort, die zal zichzelf ervan proberen te verzekeren dat hij er wél echt bij hoort, door anderen als ‘vreemdeling’ of ‘uitzondering’ aan te merken.

 • 20 oktober 2023

  Er is groot menselijk leed gaande. We zien het geweld van de afgelopen weken en willen we daar meer van begrijpen, dan moeten we ook het geweld van de afgelopen eeuw daarbij betrekken en de rol van de westerse wereld daarin door de steun voor het stichten van een Israëlische staat ten koste van de Palestijnen.

Neem contact op

Stadsdominee

Oude Groenmarkt 23
2011 HL Haarlem

023 – 5532040