Bezieling in de Bavo

De Grote of St.-Bavokerk is niet alleen een prachtige kerk. Het gebouw doet iets met je. Verschillende activiteiten nodigen je uit om even stil te staan bij je vreugde en verdriet, je te laten inspireren of je verbonden te voelen met de mensen om je heen. De wijkpredikant van Centrum en de stadsdominee trekken samen op om de activiteiten binnen ‘Bezieling in de Bavo’ vorm te geven.